GINOP-6.1.3-17-2018-00034                                 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

 

Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Győri Szakképzési Centrumban

 

 

 

Kedvezményezett: Győri Műszaki Szakképzési Centrum, 9024 Győr, Nádor tér 4.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018.06.01-2021.05.31.
A szerződött támogatás összege: 130 500 000Ft
Támogatási döntés időpontja: 2019.02.13.
A támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalma, a fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszínek):

A projekt közvetlen célcsoportja a munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság. A kiemelt célcsoportot a köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek képezik.

A projekt keretében 870 fő képzése valósul meg.

További cél az idegen nyelvet tanító pedagógusok számára továbbképzések megvalósítása.

A Digitális Oktatási Stratégiában megfogalmazott célok teljesítése érdekében a projekt keretében szeretnénk megvalósítani a nyelvtanulás digitális eszközökkel történő támogatását is nyelvi laborok felszerelésével.

 

A megvalósítási helyszínek:
 • Győri Szakképzési Centrum, 9024 Győr, Nádor tér 4.
 • Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 9025 Győr, Cinka Panna u. 2.
 • Győri SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma, 9021 Győr, Szent István út 1.
 • Győri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József. u. 3.
 • Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 9021 Győr, Szent István út 7.
 • Győri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
 • Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 9024 Győr, Ikva u. 70.

 

Projektmenedzsment tagjai:

Enzsölné Módi Borbála Csordás Katalin
GINOP 6.1.3-17 projektmenedzser GINOP 6.1.3-17 pénzügyi menedzser
96/203-192 105-ös mellék 96/426-201 133-as mellék
30/169-2010, 30/358-6013 30/355-5884
enzsolne.borbala@gyoriszc.hu csordas.kata@gyoriszc.hu

 

GINOP-6.1.3-17-2018-00020

 

Kedvezményezett: Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum, 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A.
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.11.01.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:  2020.04.30.
A Projekt összköltsége: 150 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) prioritásainak kiemelt célja a munkaalapú társadalom megteremtése és a munkaerő-kínálat fejlesztése, egyrészt a kompetenciafejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési rendszernek a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével. A GINOP kiemelt célja a munkaerő-kínálat fejlesztése a felnőttképzés támogatásával, illetve a munkaképes korú társadalom kompetenciáinak fejlesztésével. Utóbbi cél különösen fontos, mivel a munkaerőpiacra történő sikeres belépéshez, munkaerőpiacra való reintegrációhoz fontos a mai kornak megfelelő idegen nyelvi készségek, alapkompetenciák ismerete, elsajátítása, folyamatos fejlesztése.

 

A projekt közvetlen célcsoportja:

A támogatási kérelem közvetlen célcsoportja a munkaképes (16 – 65 év életkorú)lakosság, azon belül elsősorban az adott idegen nyelvből készségekkel nem vagy csak alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság halmaza. A támogatási kérelem kiemelt célcsoportját képezik a köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek.

A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki Győr-Moson-Sopron megyében lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges. A képzésekbe bevonható továbbá olyan magánszemély is, aki a fenti feltételeknek megfelel és diplomával még nem rendelkezik, azonban államvizsgáját hazai felsőoktatásban teljesítette.

 

A képzésbe bevont személyek legalább 40%-ának hátrányos helyzetűnek kell lennie, azaz az alábbi feltételek közül legalább egynek vonatkoznia kell az adott személyre:

 • a képzést megelőző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban,
 • alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, vagyis nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED),
 • 50 éven felüli életkorú,
 • megváltozott munkaképességű,
 • gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérő,
 • pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatal,
 • egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt,

 

Képzések megvalósítása

Nyelvi képzések lebonyolítása a lakossági célcsoport számára (a támogatást igénylő igényfelmérés függvényében biztosít nyelvi képzéseket)  A Szakképzési Centrum saját hatáskörben ( a rendelkezésre álló személyi és tárgyi erőforrás kapacitása figyelembevételével a tervezett képzések maximum 30%-a erejéig) vagy nyelvi képzők bevonásával valósítja meg a pályázatban megjelölt képzéseket. A Szakképzési Centrumban kapacitás felmérést végzett tanárai körében. A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumban lehetőség van az oktatott szakirányoknak megfelelő tartalmú szaknyelvi oktatásra is. A projektben lehetőség nyílik az általános idegen nyelvi készségek és ismeretek fejlesztése mellett a szakmai idegennyelv-használat bővítésére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16 – 25 év közötti személyek körében. Szaknyelvi oktatásra előzetes igényfelmérés alapján lehetőséget biztosítunk.

 

Képzésben résztvevők száma: 1000 fő

Képzést sikeresen elvégzők száma: 750 fő

 

A megvalósítási helyszínek:

 • Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma
 • Győri SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma
 • Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma
 • Győri SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Győri SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma
 • Győri SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
 • Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma
 • Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

A projektmenedzsment tagjai:

Kiszner Levente Kausitsné Kaszás Edina
GINOP 6.1.3-17 projektmenedzser GINOP 6.1.3-17 pénzügyi vezető
30/166-0566, 96/204-498 30/166-0544, 96/204-498
kiszner.levente@gyoriszc.hu kausitsne.edina@gyoriszc.hu
Nagy Adrienn
GINOP 6.1.3-17 projekt asszisztens
30/166-0545, 96/204-498
nagy.adrienn@gyoriszc.hu